Έργα

stern tube seal in situ bonding

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Περισσότερα

Επισκευή OD box έλικας μεταβλητού βήματος

Επισκευή του βοηθητικού servo motor

Περισσότερα

Επισκευή έλικας μεταβλητού βήματος

Δεκαετής επιθεώρηση έλικας μεταβλητού βήματος

Περισσότερα

Επιθεώρηση αντλιών

Επιθεώρηση των αντλιών ενός παλαιότερου συστήματος μεταβολής βήματος έλικας

Περισσότερα

Επισκευή bow thruster σταθερού βήματος

Επισκευή bow thruster

Περισσότερα

Στόλος πλοίων ανεφοδιασμού

Πενταετές service 12 bow thrusters

Περισσότερα