Υδραυλικά και πνευματικά

Επιθεώρηση αντλιών

Επιθεώρηση των αντλιών ενός παλαιότερου συστήματος μεταβολής βήματος έλικας

Περισσότερα

Επιθεώρηση telemotor receiver

Επιθεώρηση ενός παλαιού, Γερμανικού telemotor receiver

Περισσότερα

Επισκευή hydraulic relay

Επισκευή δύο σχετικά πολύπλοκων υδραυλικών συσκευών

Περισσότερα

Υδραυλικό telemotor και αντλία

Επιθεώρηση μιας αντλίας μεταβλητής παροχής που δυσλειτουργούσε και του telemotor receiver αυτής από ένα σύστημα έλικας μεταβλητού βήματος. Βρέθηκαν διάφορα προβλήματα (λάθος συνδέσεις σωλήνων, εισροή νεορύ, οξειδώσεις) αλλά το σύστημα ξαναμπήκε σε λειτουργία. Δείτε μερικές φωτογραφίες

Περισσότερα