Έργα

Υδραυλικός πόλος

Συναρμολόγηση υδραυλικού πόλου

Περισσότερα

10ετές service bow thruster

Μια τυπική επισκευή

Περισσότερα

Thruster γεμάτο νερό

Thruster γεμάτο νερό

Περισσότερα

Πενταετές service μεγάλου bow thruster

Συνήθης επισκευή

Περισσότερα

Αντικατάσταση O-rings πτερυγίων έλικας

Αντικατάσταση O-rings πτερυγίων έλικας

Περισσότερα

Σύσφιγξη υδραυλικού πηδαλίου

Μεγάλο υδραυλικό πηδάλιο

Περισσότερα