Έργα

Πενταετές service μεγάλου bow thruster

Συνήθης επισκευή

Περισσότερα

Σύσφιγξη υδραυλικού πηδαλίου

Μεγάλο υδραυλικό πηδάλιο

Περισσότερα

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Περισσότερα

Παρ’ ολίγον κατεστραμμένο bow thruster

Κατεστραμμένα γρανάζια

Περισσότερα

Εξάρμωση τελικού άξονα

Έλικα μεταβλητού βήματος

Περισσότερα

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Μία ακόμα αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Περισσότερα