Έργα

Επισκευή stabilizer

Πλήρης επισκευή του αριστερού fin stabilizer και του vane motor ενός κρουαζιερόπλοιου

Περισσότερα

Επιθεώρηση bow thruster

Συνήθης επιθεώρηση bow thruster

Περισσότερα

Ελικοπηδάλιο με έλικα μεταβλητού βήματος

Πλήρης επισκευή δύο ελικοπηδαλίων

Περισσότερα

Επισκευή bow thruster

Εσωτερική διαρροή ελαίου που απαιτούσε επισκευή

Περισσότερα

Επισκευή υδραλικού κινητήρα πηδαλίου

Επισκευή υδραλικού κινητήρα πηδαλίου

Περισσότερα

Επιθεώρηση telemotor receiver

Επιθεώρηση ενός παλαιού, Γερμανικού telemotor receiver

Περισσότερα