Υπηρεσίες

Έλικες μεταβλητού βήματος

 • Συντήρηση και επισκευή ελίκων μεταβλητού βήματος όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων και των υδραυλικών και ηλεκτρικών συστημάτων αυτών.
 • Παροχή ανταλλακτικών για διάφορους τύπους ελικων μεταβλητού βήματος.
Δείτε τα Έργα

Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα τελικών αξόνων

 • Επισκευή και συντήρηση όλων των ειδών stern tube seals για ελαιολίπαντους και υδρολίπαντους τελικούς άξονες.
 • Επιτόπια αντικατάσταση των ελαστικών παρεμβυσμάτων με την μέθοδο της θερμοσυγκόλλησης για διάφορα είδη και μεγέθη seals.
 • Ανταλλακτικά για διάφορα stern tube seals
Δείτε τα Έργα

Thrusters

 • Επισκευή και συντήρηση όλων των ειδών bow και stern thrusters μεταβλητού και σταθερού βήματος και παροχή ανταλλακτικών για διάφορα είδη thrusters.
 • Επιθεώρηση, επισκευή και παροχή ανταλλακτικών των υδραυλικών μονάδων για thrusters μεταβλητού βήματος.
 • Επισκευή υδραυλικών bow thrusters.
Δείτε τα Έργα

Stabilizers

 • Επισκευές όλων των ειδών και τύπων stabilizers και των ηλεκτρονικών και υδραυλικών υποσυστημάτων αυτών.
 • Ανταλλακτικά για ολόκληρα stabilizers και τα υδραυλικά συστήματα αυτών.
 • Ανταλλακτικά για διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου των stabilizers συμπεριλάμβανομένων gyro units και hydraulic relays.
 • ‘Δύσκολα’ ανταλλακτικά συμπεριλαμβανομένων synchros, fin angle transmitters, relays και timers.
Δείτε τα Έργα

Υδραυλικές έλικες σταθερού βήματος

 • Τεχνική υποστήριξη για την εξάρμωση και επανάρωμση όλων των ειδών των υδραυλικών ελίκων (κυρίως προβληματικών).
 • Παροχή διαγραμμάτων σύσφιγξης για την έλικα.
 • Παροχή ειδικών εργαλείων για την εξάρμωση και άρμωση των ελίκων.
Δείτε τα Έργα

Υδραυλικά couplings

 • Τεχνική υποστήριξη για την εξάρμωση και επανάρωμση όλων των ειδών των υδραυλικών couplings (κυρίως προβληματικών).
 • Παροχή ειδικών εργαλείων για την εξάρμωση και άρμωση των couplings.
Δείτε τα Έργα

Υδραυλικά και πνευματικά

 • Ανταλλακτικά για διάφορα υδραυλικά συστήματα ελέγχου.
 • 'Δύσκολες' υδραυλικές βαλβίδες και ανταλλακτικά αυτών.
 • Ανταλλακτικά για πνευματικά συστήματα, transmitters και receivers.
Δείτε τα Έργα

Συστήματα πηδαλίων

 • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κίνησης πηδαλίων όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανικών, υδραυλικών και μερικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών.
 • Παροχή ανταλλακτικών για διάφορους τύπους συστημάτων κίνησης πηδαλίων.
Δείτε τα Έργα