Επισκευή bow thruster σταθερού βήματος

Αντικατάσταση των ελαστικών παρεμβυσμάτων των αξόνων bow thruster.

Μία απλούστατη δουλειά για εμάς!