Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα τελικών αξόνων

stern tube seal in situ bonding

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Περισσότερα

Τυπική θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων

Επιτόπια θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων άξονα έλικας μεταβλητού βήματος

Περισσότερα

Επιτόπια θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων ωστικού τριβέα

Όχι ακριβώς sterntube seals αλλά παρόμοια

Περισσότερα

Μια ακόμα επιτόπια θερμοσυγκόλληση

Επιτόπια θερμοσυγκόλληση πρυμναίων παρεμβυσμάτων

Περισσότερα