Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα τελικών αξόνων

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Περισσότερα

Αντικατάσταση παρεμβύσματος ωστικού τριβέα

Επιτόπια αντικατάσταση ελαστικού παρεμβύσματος ωστικού τριβέα

Περισσότερα

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Μία ακόμα αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Περισσότερα
stern tube seal in situ bonding

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Περισσότερα

Τυπική θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων

Επιτόπια θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων άξονα έλικας μεταβλητού βήματος

Περισσότερα

Επιτόπια θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων ωστικού τριβέα

Όχι ακριβώς sterntube seals αλλά παρόμοια

Περισσότερα