Έργα

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Περισσότερα

Παρ’ ολίγον κατεστραμμένο bow thruster

Κατεστραμμένα γρανάζια

Περισσότερα

επιθεώρηση αξόνων ελίκων μεταβλητού βήματος

Εξάρμωση τελικών αξόνων

Περισσότερα

Εξάρμωση τελικού άξονα

Έλικα μεταβλητού βήματος

Περισσότερα

Αντικατάσταση παρεμβύσματος ωστικού τριβέα

Επιτόπια αντικατάσταση ελαστικού παρεμβύσματος ωστικού τριβέα

Περισσότερα

Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Μία ακόμα αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal

Περισσότερα