Επισκευή έλικας μεταβλητού βήματος

Δεκαετής επιθεώρηση έλικας μεταβλητού βήματος. Το hub της έλικας ήταν γεμάτο νερό αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό. Το υδραυλικό coupling είχε τοποθετηθεί με κακό τρόπο την προηγούμενη φορά και είχε σοβαρή διαρροή και βαθιές χαρακώσεις, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο για εμάς!