Έργα

Επιθεώρηση έλικας μεταβλητού βήματος

Τυπική επιθεώρηση έλικας μεταβλητού βήματος

Περισσότερα

Oil distribution box

Επισκευή oil distribution box

Περισσότερα

Τυπική θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων

Επιτόπια θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων άξονα έλικας μεταβλητού βήματος

Περισσότερα

Γεμάτη νερό και σκουριά

Eπισκευή έλικας και oil distribution box

Περισσότερα

Υδραυλική έλικα και πηδάλιο

Εξάρμωση και επανάρμωση υδραυλικής έλικας και πηδαλίου

Περισσότερα

Επισκευή hydraulic relay

Επισκευή δύο σχετικά πολύπλοκων υδραυλικών συσκευών

Περισσότερα