Επισκευή OD box έλικας μεταβλητού βήματος

Επισκευή του βοηθητικού servo motor του oil distribution box έλικας μεταβλητού βήματος. Το servo motor είχε σοβαρή εσωτερική διαρροή και έπρεπε οπωσδήτποτε να επισκευασθεί. Ήταν λεπτό χειρουργείο αλλά επιτυχημένο!