Επιθεώρηση telemotor receiver

Επιθεώρηση ενός παλαιού, Γερμανικού telemotor receiver έλικας μεταβλητού βήματος. Ένα πραγματικό έργο τέχνης!