Επισκευή υδραλικού κινητήρα πηδαλίου

Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας αυτός ο υδραυλοκινητήρας πηδαλίου απαιτεί επισκευή.

Βαριά κατασκευή, μεγάλα διάκενα αλλά όλα επισκευάζονται!