Επιθεώρηση bow thruster

Επιθεώρηση bow thruster σταθερού βήματος και αντικατάσταση των seals