Επιτόπια θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων ωστικού τριβέα

stern tube seals bonding

Θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων ωστικού τριβέα, όχι ακριβώς sterntube αλλά ίδια…