Επισκευή στην θάλασσα

Επισκευή bow thruster στην θάλασσα. Τελικά λόγω έλλειψης χρόνου επισκευάστηκαν μόνο τα high pressure seals και το thruster μπήκε σε λειτουργία.