Συνηθισμένη επισκευή

Συνηθισμένη επισκευή 10 ετών του thruster ενός ρυμουλκού. Μια καθημερινή εργασία.