Πενταετές service μεγάλου bow thruster

Σύνηθες πενταετές service του bow thruster ενός πλοίου container