Υδραυλική έλικα με νέο fitting του κώνου

Η συγκεκριμένη υδραυλική έλικα είχε σοβαρή διαρροή από τον κώνο της. Καταφέραμε να την βγάλουμε με την χρήση ενός μεγάλου υδραυλικού γρύλου αλλά χρειαζόταν νέο fitting των κώνων του άξονα και της έλικας. Μετά το fitting, η προπέλα ξανατοποθετήθηκε χωρίς προβλήματα.

Δείτε μερικές φωτογραφίες