Σύσφιγξη υδραυλικού πηδαλίου

Υδραυλική σύσφιγξη ενός μεγάλου πηδαλίου, του πόλου και του tiller. Καμία δουλεία δεν είναι αδύνατη για την ομάδα μας!