Αντικατάσταση O-rings πτερυγίων έλικας

Συνήθης αντικατάσταση των O-rings των πτερυγίων έλικας μεταβλητού βήματος