Επιτόπια αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube

Μία ακόμα αντικατάσταση παρεμβυσμάτων stern tube seal με θερμοσυγκόλληση. Μια καθημερινή εργασία