Επισκευή έλικας μεταβλητού βήματος

Επίσκευή της έλικας μεταβλητού βήματος ενός ice class ρυμουλκού