Υδραυλικός πόλος

Συναρμολόγηση υδραυλικού πόλου ενός μεγάλου πηδαλίου