Επιθεώρηση έλικας μεταβλητού βήματος

Τυπική επιθεώρηση έλικας μεταβλητού βήματος. Απαιτήθηκε τορνίρισμα του τελικού άξονα και αντικατάσταση των κουζινέτων του. Κατά τα άλλα, η έλικα ήταν σαν καινούρια!