Τελευταία Νέα

Επιθεώρηση άξονα έλικας μεταβλητού βήματος

Επιθεώρηση τελικού άξονα και hub

Περισσότερα

Thruster με πολύ νερό στο εσωτερικό του

Νερό, νερό νερό!

Περισσότερα